WOJCIECH MURDZEK

Sekretarz stanu w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

POSEŁ R.P.

Od kwietnia do października 2020r. Minister nauki i szkolnictwa wyższego. 17 listopada 2020r Wojciech Murdzek został powołany na stanowisko sekretarza stanu w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego .Pochodzi ze Świdnicy, studia kończył na Politechnice Wrocławskiej. Magister inżynier Wydziału Elektroniki, ukończył studia podyplomowe m.in. na kierunku projektowania systemów mikroprocesorowych. Był radnym Miasta Świdnicy, starostą powiatu. Od 2002 do 2014 roku prezydentem Świdnicy. Poseł na Sejm R. P. od 2015 roku z listy PiS miasta Wałbrzych. Przewodniczył sejmowej nadzwyczajnej komisji ds. deregulacji. Zasiadał w sejmowych komisjach: gospodarki i rozwoju, finansów publicznych , komisji śledczej ds. VAT. 5 grudnia 2019 r. sekretarz stanu w Ministerstwie Rozwoju.

≡ TRZY KRESKI W LEWYM GÓRNYM ROGU TWOJEGO TELEFONU TO MENU STRONY.

Wywodzę się z dolnośląskiego środowiska samorządowego. Świdnica to dla mnie szczególne miejsce – to moja Mała Ojczyzna, której oddałem serce. Efekty ogromnego rozwoju tego miasta są widoczne gołym okiem. Miasto nie tylko wypiękniało, ale też powstały tak potrzebne miejsca pracy. 25 lat pracy w samorządzie pozwoliły mi poznać potrzeby regionu i jego mieszkańców. W Świdnicy udało się wzbudzić coś tak trudnego, jak nadzieję w ludziach, że możemy sobie stawiać wysoko cele. Tak powinno też być też w parlamencie. Trzeba wspierać wiele aktywności społecznych w całym regionie i to w różnym wymiarze. Zaczynając od pomocy rodzinom, instytucjom, firmom i gminom. Konieczne jest udzielenie przemyślanego i konkretnego wsparcia rolnikom, którzy nie dość, że przez suszę mają trudny rok, to do strat dołożyło się jeszcze rosyjskie embargo. Dużą sprawą i jednocześnie priorytetową jest dostępność komunikacyjna w postaci dróg – S8, S3 i obwodnic, a także transport kolejowy. Bez dobrych dróg i możliwości przemieszczania się nie ma nie tylko komfortu życia, ale też inwestycji, turystów, a w ślad za tym pieniędzy.

informacje WIKIPEDIA ....klik w foto

Moje dokonania są zauważane w regionie i w skali całego kraju, co potwierdzają liczne nagrody i wyróżnienia .