MURDZEK .PL

AKTUALNIE
W 2019 r. Wojciech Murdzek poseł do Sejmu z listy PiS w Wałbrzychu . Posłem był też w poprzedniej kadencji parlamentu. Przewodniczył sejmowej nadzwyczajnej komisji ds. deregulacji. Zasiadał również w sejmowych komisjach: gospodarki i rozwoju, finansów publicznych oraz tzw. komisji śledczej ds. VAT. Pracował m.in. nad ustawami o innowacyjności. 5 grudnia 2019 r. został powołany na sekretarza stanu w Ministerstwie Rozwoju. W latach 1999-2002 był starostą Powiatu Świdnickiego, a od 2002 do 2014, przez trzy kadencje, sprawował urząd prezydenta Świdnicy. Jako prezydent miasta ściśle współpracował z lokalnymi uczelniami. W 2013 r. otrzymał Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski, w 2014 r. nagrodę im. Grzegorza Palki, nazywanej Samorządowym Oskarem.

Ze względu na obecną sytuację, biura poselskie zostały zamknięte. Pracownicy mojego biura pozostają do Państwa dyspozycji poprzez telefon informacyjny.

POLSKA RODZINA I POLACY! - NAJLEPSZE DLA NICH STANDARDY EUROPEJSKIE , PRIORYTETEM MOJEJ POSELSKIEJ PRACY , SUKCESY MOJEJ PRACY SĄ JUŻ DZIŚ.

Zrealizowane....

◙REGULACJE PRAWA WODNEGO, KOMISJA VAT, WAŻNE ISTOTNE POPRAWKI MERYTORYCZNE DO USTAW....

◙PATRIOTYZM I WIARA W JEGO UMOCNIENIE SĄ RÓWNIEŻ MOIM ELEMENTEM POSELSTWA DLA NARODU POLSKIEGO.

◙TOLERANCJA W GRANICACH POLSKOŚCI I JEJ KORZENI...

ISTOTNE INFORMACJE I DZIAŁALNOŚĆ MOJA JEDNA Z WIELU.... IN TV PONIŻEJ ....

Trochę historycznych informacji

Moje dokonania są zauważane w regionie i w skali całego kraju, co potwierdzają liczne nagrody i wyróżnienia przyznawane zarówno Prezydentowi Miasta, jak i Miastu Świdnica, wśród nich najważniejsze:

Przyjazna Gmina”

w kategorii „Gmina przyjazna inwestorom, mieszkańcom i turystom”

„Aktywne Miasto”

Laureat II edycji konkursu w kategorii do 30 tys. do 100 tys. mieszkańców - konkurs pod patronatem Polskiego Komitetu Olimpijskiego

Jestem inicjatorem powstania wielu organizacji przyczyniających się do rozwoju i promocji regionu, m. in.:

• Sudeckiego Stowarzyszenia Inicjatyw Gospodarczych,

• Świdnickiego Towarzystwa Partnerstwa Miast,

• Świdnickiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku,

• Świdnickiego oddziału Maltańskiej Służby Medycznej,

• Zostałem także członkiem Towarzystwa im. Brata Alberta, które w Świdnicy prowadzi schronisko dla bezdomnych.

Fundacja Pomocy Biednym Dzieciom

Od 1990 r. założyciel i prezes Fundacji Pomocy Biednym Dzieciom „Ut Unum Sint”, która prowadzi świetlicę środowiskową dla dzieci i młodzieży oraz przedszkole niepubliczne..

Wspólnota Samorządowa

Współtwórca lokalnego stowarzyszenia „Wspólnota Samorządowa Ziemi Świdnickiej”, skupiającego doświadczonych samorządowców i społeczników z powiatu świdnickiego, które działa na rzecz rozwoju Świdnicy oraz całego regionu.

Działania na rzecz Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej

Bardzo ważny rok dla Świdnicy. Konsekwentne działania i wysiłki doprowadzają do utworzenia na terenie miasta podstrefy Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej „Invest-Park”, w której inwestycje ulokowały m.in.: Colgate-Palmolive, Electrolux, Klingenburg, Nifco, czy też Sonel. W sumie w całej Podstrefie Świdnica WSSE „Invest-Park” nakłady inwestycyjne ulokowanych tam firm, przekroczyły 1 mld zł. Z deklarowanych ponad 2 tys. nowych miejsc pracy zatrudnienie znalazło ok. 2,6 tys. osób. Dobra współpraca z miastem zaowocowała w 2013 i 2014 r. dwiema ważnymi decyzjami o dalszym rozwoju firm w świdnickiej podstrefie. Fabryki: Colgate-Palmolive oraz Electrolux podjęły decyzję o dalszej rozbudowie oraz zwiększeniu zatrudnienia. Do 2015 r. Colgate zainwestuje w rozbudowę zakładu co najmniej 102,5 mln zł oraz zatrudni nowych pracowników. Tym samym zakład Colgate-Palmolive w Świdnicy stanie się strategiczną fabryką koncernu w Europie. Natomiast firma Electrolux planuje zainwestować w Świdnicy 11 mln zł, co również przełoży się na zatrudnienie kolejnych pracowników w bieżącym roku. Dalszy rozwój obu firm to istotny sygnał, że Świdnica się sprawdza, a sprzyjający współpracy klimat zachęca do rozwoju i dalszego inwestowania. Nie bez znaczenia jest fakt, że na powyższe decyzje o dalszym rozwoju miały wpływ zakończone sukcesem starania o przedłużenie terminu działalności stref w Polsce do 2026 r. Dwukrotnie podejmowałem interwencję w tej sprawie, a apele skierowane do ministra finansów wsparło kilkudziesięciu samorządowców z naszego regionu. W efekcie za wybitne zasługi dla rozwoju gospodarczego Polski, za propagowanie idei gospodarki rynkowej oraz działalność społeczną i charytatywną zostałem w 2013 r. uhonorowany przez prezydenta RP Bronisława Komorowskiego odznaczeniem państwowym – Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski.

Stolica nowej diecezji

Kolejna ważna data w historii Świdnicy. Dokładnie 24 lutego 2004 Jan Paweł II, po konsultacjach nuncjatury apostolskiej w Polsce, dokonał wyboru Świdnicy (spośród Nysy, Wałbrzycha i Kłodzka) na stolicę nowej diecezji na Dolnym Śląsku. Nowa diecezja powstała z połączenia 13 dekanatów archidiecezji wrocławskiej i 8 dekanatów diecezji legnickiej. Cieszę się, że miałem

  • GMINA DLA RODZINY
  • „Karta Dużej Rodziny ma być takim sygnałem, że każda świdnicka...
  • czytaj więcej