WOJCIECH MURDZEK

POSEŁ R.P.

Wszystkie ręce na pokład🙌

❗️Nadchodzące wybory prezydenckie są najważniejszymi od wielu lat. Ich wynik zadecyduje o przyszłości naszego Kraju🇵🇱 Potrzeba więc ogromnego zaangażowania💪

Zbieramy listy poparcia dla Prezydenta Andrzej Duda ⤵️

1️⃣ Link do formularza, zgodnego z wyznaczonymi przez PKW zasadami, znajdziesz w komentarzu pod postem.

2️⃣ Pamiętaj: formularz nie musi być wypełniony do końca - liczy się każdy podpis.

3️⃣ Gotowe i wydrukowane formularze znajdziesz także w każdym z wymienionych poniżej biur poselskich.

4️⃣ Jeśli znajdujesz się w miejscowości, w której nie ma biura lub nie masz możliwości dostarczenia wypełnionych formularzy osobiście zadzwoń do dowolnego koordynatora, który odbierze od Ciebie podpisane listy.

📍Powiat dzierżoniowski: Biuro Poselskie Michał Dworczyk // ul. Rynek 55/17, Dzierżoniów // Godziny dyżurowania: Od poniedziałku do piątku 10:00 - 16:00 // Osoby kontaktowe: Irena Bukalska - 605 948 533 Damian Szachniewicz - 506 945 627

📍Powiat kłodzki: Biuro Senatorskie Aleksander Szwed // ul. Niska 1, Kłodzko // Godziny dyżurowania: Od poniedziałku do piątku 8:00 - 15:00 // Osoby kontaktowe: 604 453 771 Krystyna Śliwińska, Mirosław Pogoda - 510 257 501, Stanisław Bartczak - 668 387 025, Mariusz Borcz - 692 439 079, Natalia Dutka - 536 312 669

📍Powiat świdnicki: Biuro Poselskie Wojciech Murdzek - Poseł na Sejm // ul. Pułaskiego 16, Świdnica // Godziny dyżurowania: Piątek: 9:00 - 16:00 // Osoby kontaktowe: Barbara Burak - 509 647 560 Luiza Nowaczyńska - 695 071 307

📍Powiat wałbrzyski i miasto Wałbrzych: Biuro Zarządu Okręgowego Prawa i Sprawiedliwości // ul. Słowackiego 8, Wałbrzych // Godziny dyżurowania: Poniedziałek: 14:00 - 18:00, Środa: 14:00 - 18:00, Piątek: 14:00 - 18:00 // Osoby kontaktowe: Maurycy Roman - 571 250 700, Bartłomiej Grzegorczyk - 663 202 277, Kamil Zieliński - 692 473 602

📍Powiat ząbkowicki: Biuro Poselskie Marcin Gwóźdź // ul. Kolejowa 1, Ząbkowice Śląskie // Godziny dyżurowania: Poniedziałek: 9:00 - 15:00 Wtorek: 12:00 - 16:00 Środa: 12:00 - 16:00 Czwartek: 9:00 - 15:00 // Osoby kontaktowe: Bogdan Tuła - 668 698 682 Tomasz Krzeszowiec - 510 072 007

Wywodzę się z dolnośląskiego środowiska samorządowego. Świdnica to dla mnie szczególne miejsce – to moja Mała Ojczyzna, której oddałem serce. Efekty ogromnego rozwoju tego miasta są widoczne gołym okiem. Miasto nie tylko wypiękniało, ale też powstały tak potrzebne miejsca pracy. 25 lat pracy w samorządzie pozwoliły mi poznać potrzeby regionu i jego mieszkańców. W Świdnicy udało się wzbudzić coś tak trudnego, jak nadzieję w ludziach, że możemy sobie stawiać wysoko cele. Tak powinno też być też w parlamencie. Trzeba wspierać wiele aktywności społecznych w całym regionie i to w różnym wymiarze. Zaczynając od pomocy rodzinom, instytucjom, firmom i gminom. Konieczne jest udzielenie przemyślanego i konkretnego wsparcia rolnikom, którzy nie dość, że przez suszę mają trudny rok, to do strat dołożyło się jeszcze rosyjskie embargo. Dużą sprawą i jednocześnie priorytetową jest dostępność komunikacyjna w postaci dróg – S8, S3 i obwodnic, a także transport kolejowy. Bez dobrych dróg i możliwości przemieszczania się nie ma nie tylko komfortu życia, ale też inwestycji, turystów, a w ślad za tym pieniędzy.

informacje WIKIPEDIA ....klik w foto

Moje dokonania są zauważane w regionie i w skali całego kraju, co potwierdzają liczne nagrody i wyróżnienia przyznawane zarówno Prezydentowi Miasta, jak i Miastu Świdnica, wśród nich najważniejsze:

„Przyjazna Gmina”

w kategorii „Gmina przyjazna inwestorom, mieszkańcom i turystom”

„Aktywne Miasto”

Laureat II edycji konkursu w kategorii do 30 tys. do 100 tys. mieszkańców - konkurs pod patronatem Polskiego Komitetu Olimpijskiego

Jestem inicjatorem powstania wielu organizacji przyczyniających się do rozwoju i promocji regionu, m. in.:

• Sudeckiego Stowarzyszenia Inicjatyw Gospodarczych,

• Świdnickiego Towarzystwa Partnerstwa Miast,

• Świdnickiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku,

• Świdnickiego oddziału Maltańskiej Służby Medycznej,

• Zostałem także członkiem Towarzystwa im. Brata Alberta, które w Świdnicy prowadzi schronisko dla bezdomnych.

Fundacja Pomocy Biednym Dzieciom

Od 1990 r. założyciel i prezes Fundacji Pomocy Biednym Dzieciom „Ut Unum Sint”, która prowadzi świetlicę środowiskową dla dzieci i młodzieży oraz przedszkole niepubliczne..

Wspólnota Samorządowa

Współtwórca lokalnego stowarzyszenia „Wspólnota Samorządowa Ziemi Świdnickiej”, skupiającego doświadczonych samorządowców i społeczników z powiatu świdnickiego, które działa na rzecz rozwoju Świdnicy oraz całego regionu.

Działania na rzecz Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej

Bardzo ważny rok dla Świdnicy. Konsekwentne działania i wysiłki doprowadzają do utworzenia na terenie miasta podstrefy Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej „Invest-Park”, w której inwestycje ulokowały m.in.: Colgate-Palmolive, Electrolux, Klingenburg, Nifco, czy też Sonel. W sumie w całej Podstrefie Świdnica WSSE „Invest-Park” nakłady inwestycyjne ulokowanych tam firm, przekroczyły 1 mld zł. Z deklarowanych ponad 2 tys. nowych miejsc pracy zatrudnienie znalazło ok. 2,6 tys. osób. Dobra współpraca z miastem zaowocowała w 2013 i 2014 r. dwiema ważnymi decyzjami o dalszym rozwoju firm w świdnickiej podstrefie. Fabryki: Colgate-Palmolive oraz Electrolux podjęły decyzję o dalszej rozbudowie oraz zwiększeniu zatrudnienia. Do 2015 r. Colgate zainwestuje w rozbudowę zakładu co najmniej 102,5 mln zł oraz zatrudni nowych pracowników. Tym samym zakład Colgate-Palmolive w Świdnicy stanie się strategiczną fabryką koncernu w Europie. Natomiast firma Electrolux planuje zainwestować w Świdnicy 11 mln zł, co również przełoży się na zatrudnienie kolejnych pracowników w bieżącym roku. Dalszy rozwój obu firm to istotny sygnał, że Świdnica się sprawdza, a sprzyjający współpracy klimat zachęca do rozwoju i dalszego inwestowania. Nie bez znaczenia jest fakt, że na powyższe decyzje o dalszym rozwoju miały wpływ zakończone sukcesem starania o przedłużenie terminu działalności stref w Polsce do 2026 r. Dwukrotnie podejmowałem interwencję w tej sprawie, a apele skierowane do ministra finansów wsparło kilkudziesięciu samorządowców z naszego regionu. W efekcie za wybitne zasługi dla rozwoju gospodarczego Polski, za propagowanie idei gospodarki rynkowej oraz działalność społeczną i charytatywną zostałem w 2013 r. uhonorowany przez prezydenta RP Bronisława Komorowskiego odznaczeniem państwowym – Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski.

Stolica nowej diecezji

Kolejna ważna data w historii Świdnicy. Dokładnie 24 lutego 2004 Jan Paweł II, po konsultacjach nuncjatury apostolskiej w Polsce, dokonał wyboru Świdnicy (spośród Nysy, Wałbrzycha i Kłodzka) na stolicę nowej diecezji na Dolnym Śląsku. Nowa diecezja powstała z połączenia 13 dekanatów archidiecezji wrocławskiej i 8 dekanatów diecezji legnickiej. Cieszę się, że miałem